Finn ut om du trenger t3

Denne kalkulatoren er for (1) pasienter med lavt stoffskifte som (2) behandles med Levaxin, (3) har TSH på 0,5-1,5 og (4) fortsatt har symptomer. Hvis andre årsaker til symptomene er utelukket, er det riktig å gjøre et tidsavgrenset forsøk på kombinasjonsbehandling. Se forøvrig: Dokument med argumenter for kombinasjonsbehandling og instruksjon i oppstart.

Fyll inn dine prøvesvar og finn ut om din FT3/FT4-ratio tyder på at du må ha et legemiddel med T3 i tillegg.

Merk: Resultatene fra denne testen skal ikke brukes istedenfor råd fra behandlende lege eller uten å ha konsultert lege. Det kan være ulike grunner til at du ikke kan bruke T3 likevel, som f.eks. annen sykdom.
Merk: En normal FT3/FT4-ratio skal ikke utelukke et behandlingsforsøk. Hvis forholdet mellom fritt T3 og fritt T4 er lavere enn hos friske, kan det være et tegn på at behandlingen med Levaxin alene ikke fullstendig gjenoppretter tilstanden før behandling ble nødvendig. En redusert FT3/FT4-ratio kan indikere et behov for å få tilført T3. Denne beregningen utelukker ikke at det kan foreligge andre grunner til et behov for T3.

Del på Facebook

Under Liste kan du finne en liste over flere leger som kan forskrive t3. Forøvrig forskrives legemidler med T3 vanligvis av endokrinolog.

Kilder
  1. Gullo D1, Latina A, Frasca F, et al. Levothyroxine monotherapy cannot guarantee euthyroidism in all athyreotic patients. PLoS One. 2011;6(8):e22552.